Fritidsaktiviteter for børn og unge på Orø

børn
unge
kultur
frivillige
Forfatter

Sara Maach

Udgivet

12. februar 2024

Det er vigtigt, at der er gode fritidstilbud til børn og unge – også for dem, der bor på en mindre ø som Orø.

Søspejderne Børre Klan. Foto bragt med tilladelse.

Begrænsede informationer

Informationen om fritidsaktiviteter for børn og unge på Orø er begrænset. Søger man online på hjemmesider, finder man meget sparsom og ofte uddateret information. Og man skal lede længe på fx Facebook for at finde foreninger med sider, der indeholder lidt holdinformation.

Alternativt må man spørge nogle af de meget venlige og hjælpsomme forældre, som selv er engagerede og lægger en masse tid og kræfter i at opretholde og udvikle tiltag til gavn for børn og unge på øen.

Øasen

Formand for Øasens bestyrelse, Trine Schultz. fortæller:

Øasen er en forening for familier med børn og unge med fokus på at styrke fællesskabet på Orø. Foreningen er opstået af ønsket om at fremme udviklingen og udfolde mulighederne for børn og unge på Orø. Derudover bestræber vi os på at skabe rammerne for uforpligtende hverdagstilbud, der giver børnefamilierne mulighed for at mødes på kryds og tværs. Ønsket er, at forældre, børn og unge lærer hinanden at kende, bl.a. fordi vi befinder os et sårbart sted i forhold til sociale relationer på vores lille ø.

Foreningen er initiativtager til Hal-leg, som er et tilbud for medlemmer om at benytte hallen gratis søndag fra 14-15.30. Derudover er vi i proces med at starte en månedlig fællesspisning for medlemmer. Det bliver den tredje onsdag i hver måned.

Foreningens arbejde har på nuværende tidspunkt hovedfokus på at udvikle området bag hallen ved bålhytten og tennisbanen. Aktuelt er vi i gang med at søge penge til en multibane, som vi håber vil blive en realitet allerede i indeværende år. Derudover har vi planer om skaterbane, legeplads osv.

Bestyrelsen i Øasen

Formand - Trine Schultz
Revisor - Sofie Bay
Kasserer - Jakob Spangsberg Jensen
Medlem - Signe Svanholt

Som man også kan læse på Øasens facebookside, er der brug for hænder i bestyrelsen, så det vigtige arbejde bliver fordelt over flere, og byrden ikke bliver for meget for de ildsjæle, som på nuværende tidspunkt er alene om at holde hjulene i gang.

Andre aktuelle tilbud til børn og unge

Tennis for børn, flere niveauopdelte hold. Information og tilmelding: Morten 5193 3924
Håndbold for flere aldersgrupper. Information og tilmelding: Louise 2885 9888
Ridning. Information og tilmelding: Gitte 2370 1483
Musik/rytmik (starter i næste måned). Information og tilmelding: Nis 4098 1561
Floorball. Information og tilmelding: Simon 2483 7923
Søspejderne Børre Klan. Information og tilmelding: Jonas 2010 8499

Behov for aktiviteter til unge

Hvad angår de unge mennesker er indtrykket, at deres fritidsliv foregår på Sjælland, hvor de også går i skole og har deres udskoling i folkeskolens sidste klasser, som vi jo desværre ikke kan tilbyde vores unge her på øen. 

Der er flere forældre, som håber og drømmer om, at børnetal og engagement vokser sig stort nok til, at man kan få en udskoling på Orø og dermed også flere aktiviteter, der tilgodeser de unge menneskers trivsel og interesser. Og så deres børn, når de kommer dertil i livet, kan have et godt ungdomsliv på Orø. 

Jo flere tilmeldte medlemmer i foreningerne og i bestyrelserne, jo nemmere bliver det at søge midler til de nye tiltag, så drømmen bliver en realitet.