Fælles ressourcer og handlekraft

Genskabet er mere end en genbrugsbutik

genbrug
bæredygtighed
kultur
handel
frivillige
Forfatter

Siri Reiter

Udgivet

29. april 2024

Det lille genbrugscenter rummer mange tilbud og ressourcer,
som kan komme den enkelte og ø-samfundet til gavn.

De fleste på Orø kender genbrugsbutikken Genskabet i den tidligere købmandsbutik på Næsbyvej 4. Butikken omsætter øens genbrugseffekter, dels fra containeren til direkte genbrug på genbrugspladsen og dels ved aflevering ved butikken.

Genskabet har åbent hver lørdag kl. 10-14.
Genbrugscontaineren følger genbrugspladsens åbningstider. Foran butikken finder du mange gratis ting – dem kan du tilgå hver dag.

Genskabet er et borgerinitiativ, der drives af en frivillig forening. Foreningen arbejder for at nedbringe øens affald og for at udvikle løsninger, der bidrager til at gøre Orø til en affaldsfri ø. Genbrugsbutikken kan gøre det muligt at genbruge mest muligt af det, vi kasserer her på øen, som stadig er brugbart. Foreningen arbejder også for at begrænse ressourceforbrug, ved at udvikle idéer, strategier og projekter, for på den måde skridt for skridt at realisere det, som synes utopisk i dag.

Hver onsdag formiddag ryddes der op et par timer i butik og lager. Det er foreningens sociale kit, og alle er velkomne. Foto: Karsten Wagener.

Ingen projekter kan trylle affaldet væk, men ved at interessere os for området, kan vi som borgere være med til at pege på problematisk forbrug og spild i vores nærmiljø, og inspirere hinanden med mulige måder til at komme det til livs.

Mange vil have hørt om Genskabets haveaffaldsprojekt (2019-2022) med en lang række aktiviteter for at inspirere haveejere til at bruge deres haveaffald i kvashegn, som kompost, flis mm. i stedet for at køre det på genbrugsstationen. Haveaffaldet udgør ca. 50 % af øens affald og køres af øen, og mængden er stigende.

Genskabet står bag to bogskabe, hvor man kan sætte og/eller tage en bog. Det ene står ved Genskabet, det andet ved sommerhusområdet Orøgaard. De er begge meget velbesøgte året rundt.

En lille trælast med genbrugstræ er det seneste tiltag, som er kommet i stand og har fået en plads under halvtag bag butikken. Med udvidelsen gør Genskabet det muligt at recirkulere endnu en del af øens gode genbrug, og vi tror, den vil blive flittigt besøgt af øens handymænd og -kvinder, når blot de ved, den er der. Har du et overskud af godt træ uden maling, trykimprægnering eller mange søm, kan det afleveres ved Genskabet – i åbningstiden – eller i et særligt vippefad på genbrugspladsen.

Gode brædder under halvtag. Foto: Siri Reiter.

Værksteder, workshops og vidensdeling for alle

Genskabet har skabt to kreative værksteder til grovere og finere arbejde. Værkstederne er til rådighed til workshops, kurser eller projekter, som handler om reparation eller om at anvende genbrugsmaterialer og miljøvenlige midler.

Værkstederne og materialerne er fælles ressourcer, som alle på øen er velkomne til at bruge. De er åbne tirsdag aften kl. 18-20 og onsdag formiddag kl. 10-12 samt efter aftale. Som medlem kan du desuden få adgang til værkstederne, når du ellers har tid.

Brænder du for genbrug, håndværk, istandsættelse og gør-det-selv projekter, kan du jævnligt komme på kursus eller deltage i workshops i Genskabet. Meget populære er de workshops, hvor man lærer helt enkle færdigheder, som fx at slibe en kniv eller tråde en overlocker, eller mere avancerede gør-det-selv-workshops og arbejdsdage, som handler om selvbyggeri. Du kan også lære kreative teknikker som mosaik, hækling og meget mere.

Gammelt porcelæn, som ikke kan sælges, bruges her på et kursus i mosaik, som netop er afholdt. Foto: Siri Reiter.

Følg med på Genskabets hjemmeside <https://genskabet.oroe.dk/, på facebooksiden Genskabet – og i Orøkalenderen. Som medlem får du også et nyhedsbrev.

Fælles for Genskabets kreative aktiviteter er, at de understøtter en bæredygtig livsstil. Det kan være ved at demonstrere alternativer til plastik eller kemi, ved at vedligeholde eller modernisere tøj og værktøj, eller ved at genanvende noget, som er svært at sælge.

Det er store mængder tøj og bøger, der hver uge indleveres, hvoraf en stor del ikke har nogen værdi som direkte genbrug. Det inviterer til at tænke i nye forbrugsbaner: Måske kan vi åbne fleres øjne for at købe tøj af god kvalitet. Måske kan vi give krimier videre til hinanden, så vi ikke køber nær så mange af dem, og i stedet får overskud til at købe god litteratur, som tåler genlæsning. Og måske kan vi til sidst isolere vores huse med det.

Deleordninger

Vidste du, at en boremaskine gennemsnitligt bruges blot to gange, før den udskiftes? Hører du til dem, som ikke har brug for håndværktøj til daglig, kan du låne det i Genskabet og spare ressourcer. Meget af Genskabets værktøj er udmærkede, donerede ting – måske kun brugt to gange – og noget er indkøbt, fordi der var brug for det til en workshop (med støtte fra Holbæk Kommunes fællesskabspulje).

Grejbanken med maskiner til nedbrydning af dit haveaffald er en ordning for sig selv. Den rummer motorsave til benzin og el, en flishugger og et pælebor. Som noget nyt indeholder grejbanken nu en brændekløver. Disse redskaber skal bookes på forhånd, og du finder en prisoversigt og kontaktinfo her https://genskabet.oroe.dk/deleordning/.

Endelig er der mulighed for at låne glas, tallerkener, bestik, kaffestel og endda et mindre festtelt, hvis du venter mange gæster. Store mængder hvidt porcelæn viser sig ikke at være det, man går i genbrugsbutikker for at købe. Glas og porcelæn er meget ressourcekrævende at producere. Derfor giver det ekstra god mening at genbruge det i en deleordning frem for at være nødt til at kassere det.

Du kan låne værktøj og service i butikkens åbningstid ved hjælp af gammeldags teknologi: Du skriver den lånte genstand sammen med dit navn og telefonnummer i vores lånebog, og en person fra Genskabet skriver under. Det koster et lille gebyr, hvis du ikke er medlem. Du kommer blot med værktøjet igen næste gang, du er i Genskabet, og får noteringen streget ud.

Genskabets økonomi

Mange vil gerne vide, hvad pengene fra genbrugsbutikken går til. Foreningen betaler sin husleje, sit energiforbrug – og transport. Derudover bruger vi penge til forplejning, tryksager, og køb af udstyr eller nødvendige reparationer. Vi sætter penge af til opsparing, og ud over det gør pengene gavn ved udvikling af lokale, bæredygtige tiltag.

Hvert år støtter Genskabet skolens Pinseloppemarked ved at donere en stor del af dagens omsætning. Øens institutioner og skoler har også mulighed for at hente materialer, legetøj, spil, køkkenudstyr, lamper, eller hvad de ellers måtte have brug for.

Fod under eget bord

Ud over husets nuværende funktioner med butik, deleordninger og værksteder, har Genskabet intention om at udvikle sig til et demonstrationshus, som er energirenoveret med genbrugsmaterialer, selvforsynende med vedvarende energi eller ligefrem energiproducerende. Et bæredygtigt sted, som, i endnu højere grad end det allerede er, kan være et knudepunkt for vidensdeling og grøn omstilling lokalt.

Virkeligheden for foreningen er, at det som lejer er svært at ændre væsentligt ved rammerne. Fonde, som ellers gerne støtter ambitiøse borgerinitiativer, som gavner lokalsamfundet og det grønne formål, kan heller ikke støtte renovering af et lejemål.

Trods en pæn egenkapital og stabilt stigende omsætning, er vejen til en købsaftale stadig ikke helt inden for rækkevidde. Der skal mere til at købe en ejendom som forening, end når en privatperson vil tage et boliglån. Genskaberne arbejder for at rejse kapital, så det er muligt at slå til, når den rette mulighed viser sig.

Støt Genskabet ved at blive medlem. Du må også meget gerne give lidt ekstra, når du køber ind i Genskabet, hvis du har lyst. Vil du gerne støtte lidt mere, så overvej at købe støttebeviser eller indgå en sponsoraftale med foreningen. Læs mere på https://genskabet.oroe.dk/

Vi ses i Genskabet!