Vi har længe haft en drøm for Orø

natur
bæredygtighed
landbrug
økologi
Forfatter

Dorte Sørensen

Udgivet

29. april 2024

En drøm om en mark uden sprøjtning og med varierede afgrøder. Med plads til frugttræer og buske og mulighed for at dyrke økologiske grøntsager. Og med en fælled med legeområder, kunstoplevelser og små søer til tudserne.

På Orø Fællesjord, Nørrestængevej overfor genbrugspladsen, er vi ved at realisere det. Men det vil tage nogle år.

Foreløbig har vi fået støtte fra Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, der har købt marken, som vi nu forpagter.

Der arbejdes og blomsterne nydes. Foto: Marianne Klug-Andersen

Skovlandbrug

Her har vi plantet ca. 700 træer med spisekastanjer og valnødder. De er plantet i smukke rækker ned langs bakkerne, så de udnytter vand og næring bedst muligt. Men de er små, så de kan endnu knap skimtes mellem alt det ukrudt, der kommer, når vi ikke sprøjter. Vi har sået kvælstofsamlende planter i bælter mellem trærækkerne, men det varer lidt, før det rigtig kan ses. Her i vinter har al ukrudtet faktisk skabt læ for træerne, men inden længe bliver der slået.

Træerne skaffer os, når de dyrkes økologisk, et frugt- og bærtilskud fra Landbrugsministeriet, så vi har råd til forpagtningsafgiften. Og om 10-12 år kan vi nok høste de første nødder og kastanjer.

Der er meget arbejde i at passe træerne. Vi har måttet indhegne området, så de ikke blev spist af harer og rådyr, og vi har måttet vande i tørre perioder.

Selv om der er indhegnet, er alle velkomne til at færdes på stier i området, hvis man husker at lukke lågerne og holde hundene i snor, så træerne får fred til at vokse.

Fælleden er også ved at tage form. Der er plantet læhegn, æbletræer og frugtbuske. Og vi arbejder ihærdigt på at skaffe midler til etablering af en lille sø.

Det har kostet en del at købe de mange træer, som skulle være økologisk certificerede. Vi har med hjælp fra Coops Crowdfunding fået noget, og vi har fået private donationer.

Mens træerne vokser til, er der masser af jord, der kan dyrkes. Man kan få en jordbrugsret i et eller flere år mod en mindre årlig afgift. Så mange er allerede i gang med grøntsager til eget brug og forhåbentlig til salg i en bod på området.

Der flishugges store mængder. Foto: Marianne Klug-Andersen

Frivilligt arbejde

Arbejdet med jorden er vi en gruppe frivillige, der står for. Planlægningen af aktiviteter foregår i et valgt fællesråd med månedlige møder, som man er velkommen til at deltage i.

Lige nu er arbejdet organiseret i en række arbejdsdage, som ofte lægges i forbindelse med ferieperioder. Desuden er der en mindre gruppe, som mødes en gang om ugen for at slå græs, plante flere træer og passe de træer, der allerede er der.

Vi vil meget gerne have flere hænder. Så hvis du deler drømmen om en økologisk nøddeplantage med plads til en mangfoldighed af dyr, mennesker og afgrøder, er du meget velkommen. Arbejdsdage og indholdet på dagene annonceres på Orø Fællesjords facebookside.

Den faste gruppe mødes oftest tirsdage om formiddagen fra kl. 10, SMS til Anna: 2575 3699,

Desuden afholdes fællesmøde 2. søndag i måneden kl. 10 - 11.30 med efterfølgende arbejdsdag. Vi mødes i drivhuset på Hestebedgaard, og alle er velkomne.

Arbejdsdag på Orø Fællesjord. Foto: Anna Agger

Facebookside: https://facebook.com/orofaellesjord/

Meld dig ind ved at skrive til

Kontingentet er 250 kr. pr. år, og betales til MobilePay nr. 4573PV, eller via Merkur bank: Reg.nr. 8401 kontonr. 1146374.

Som medlem får du vores nyhedsbrev med opdateringer om aktiviteter i foreningen og på jorden.

Hjemmeside: https://orøfællesjord.dk/