Pinseloppemarkedet

Pengene går til Orøs børn

kultur
handel
frivillige
børn
Forfatter

Lilian Petersen

Udgivet

29. april 2024

Ved Orø Skoles årlige pinseloppemarked samles glade folk til snak og hygge, kaffe, kager, pølser og øl. Et rigtigt loppemarked med alverdens lopper og boder, hvor folk lige skal have en pose bolsjer med hjem – udover de bamser, haveredskaber, kopper og kander, bøger, snekæder og tøj, som de ikke vidste, de ikke kunne undvære.

Foto: Michelle Nimb.

Samtale med Michelle Nimb fra bestyrelsen for foreningen Loppekassen.

Hvorfor har vi Pinseloppemarked på Orø?

Vi gør det jo for at samle penge ind, så vi har mulighed for at give børnene på Orø noget ekstra. For det skal nogle gange bare være lidt hyggeligere at gå i vuggestue, børnehave, skole og SFO. Vi kan f.eks. leje en bus og køre ud at møde noget kultur og noget, der er større, uden for Orø. Med indtægterne i Loppekassen, som den bliver kaldt, kan vi gøre langt mere for alle børn på Orø Skole og Børnehus, end det er muligt med de små beløb i klassekasserne. Overskuddet fra loppemarkedet har også givet mulighed for, at Orøs børn kan komme på lejrskole. Og i hverdagen giver det også lidt ekstra, f.eks. kreating til jul og legetøj til børnehuset.

Hvem er Pinseloppemarkedet på Orø?

Pinseloppemarkedet har en bestyrelse, vi kalder Loppekassen, med tre medlemmer. De tegner foreningen, og i bestyrelsen sidder pt. Tine, Henrik og Michelle, alle med tilknytning til Orø Skole og Børnehus. Det er bestyrelsen, der tager de afgørende beslutninger. Derudover organiserer foreningen sig med arbejdsgrupper, hvor de mange opgaver med at planlægge, gennemføre og rydde op efter pinseloppemarkedet ligger. Det er forældregruppen omkring Orø Skole og Børnehus, der står bag og bærer Pinseloppemarkedet.

Pinseloppemarkedet har mange hjælpere, og der er mulighed for at deltage som frivillig. Mange elsker at stå i boderne og sælge lopper på selve dagen, andre hjælper til på indsamlingsdagen. Mange frivillige er tidligere forældre, elever eller ansatte, som hygger sig med at give en hånd med.

Det er det samme hvert år: Kr. Himmelfartsdag er der indsamling, hvor forældre og børn kører rundt på Orø og samler ind. Og selve loppemarkedet afholdes altid pinselørdag.

Pinseloppemarkedet på Orø har mindst 40 år på bagen

Foto: Michelle Nimb.

Ved at spørge lidt rundt på Orø, så er jeg nået frem til, at pinseloppemarkedet startede på initiativ af en forælder og en ansat i starten af 80’erne. Sidenhen har der været en aktiv gruppe omkring skolen, der har stået for det kæmpestore arbejde hvert år. Den nuværende forældregruppe har altså arvet en Orø-opgave, som mange før dem har løftet. Der har naturligt nok været udskiftning igennem årene, men opgaven er den samme, og fantastisk at Orø bakker op omkring det.

Hvordan er du selv kommet med, Michelle?

Jeg havde været her på Orø i to dage, da jeg fik at vide, at man som forælder var med. Jeg fik en opgave, og så har det bare kørt derfra. Året efter var jeg med til et møde, hvor jeg blev kasserer, og jeg har været med siden. Det står nærmest i kontrakten, at når man flytter ind på Orø og har børn, så er man med.

Hvorfor skal man besøge loppemarkedet?

Det er pivhyggeligt, og der er guld at finde. Der er også noget, man lige mangler, og der er noget, man ikke vidste, man lige manglede.

Man møder hinanden på kryds og tværs. Forældregruppen får styrket fællesskabet, og børnene har det virkelig sjovt med, at det her er deres dag. De tager også deres del af arbejdet. Det sociale aspekt er vildt vigtigt. Det er sjovt og hårdt, og så tjener vi nogle penge til børnene.

Foto: Michelle Nimb.

I 2023 havde vi besøgsrekord. Der rundede vi 1100 besøgende i løbet af de fire timer.

Her i 2024 må vi desværre rykke arrangementet ned til hallen – vi håber selvfølgelig at få den samme, store opbakning, som vi plejer. Gruppen bag gør, hvad de kan for at holde stemningen i top.

Vi ses da til pinseloppemarkedet. Det afholdes som altid pinselørdag kl. 10-14. Bortset fra, at det her i 2024 er ved OrøHallen, så er alt, som det plejer. Jeg har også forhørt mig om vejret: Solen skinner altid på pinseloppemarkedet.

Bag Pinseloppemarkedet på Orø står foreningen med navnet: Loppekassens støtteforening for børnene i enhedsinstitutionen på Orø, i daglig tale Loppekassen.

Overskuddet går til børn på Orø Skole og Børnehus. Pinseloppemarkedet afholdes hvert år pinselørdag på skolen (i år ved OrøHallen).

Der er hvert år indsamling Kr. Himmelfartsdag.

Pinseloppemarkedets logo er tegnet af Maja Gustafson.

Facebook gruppen hedder: Pinseloppemarked på Orø

Tak til Michelle Nimb, Niels Erland og Henrik Iversen for oplysninger til artiklen.