Økonomisk støtte til seks lokale projekter på Orø

kultur
frivillige
Forfatter

Marianne Klug-Andersen

Udgivet

29. april 2024

Solen skinnede, og stemningen var i top, da uddelingen af økonomisk støtte til lokale projekter på Orø fandt sted i Forsamlingshuset den 23. marts 2024.

Simon Drost overrækker 5.499 kr. til Hestebedgård. Foto: Marianne Klug-Andersen

Her er et overblik over bevillingerne samt en kort beskrivelse af projekterne.

Pulje 1

Fra Pulje 1 på 10.000 kr. – fra Orø Lokalforums budget – fik følgende to projekter støtte:

Turisthuset 5.000 kr. til hjælp med annoncering af OrøDagen 2024

Ved annoncering i de lokale aviser i Holbæk, Roskilde og Frederikssund forsøger Turisthuset at udbrede kendskabet til den årligt tilbagevendende begivenhed, som finder sted første søndag i juni måned.

Orø Kultur- og Forsamlingshus 5.000 kr. til et dansearrangement for børn, forældre og bedsteforældre

Forsamlingshuset søger delvis eller fuld finansiering på kr. 9.000 til musiker, komponist og historiefortæller Moussa Diallo og hans to musikere, som underholder børn og voksne inspireret af den afrikanske tradition for historiefortælling.

Pulje 2

Fra Pulje 2 på kr. 22.000 kr. – anlægsmidler fra Holbæk Kommune – fik følgende fire projekter støtte:

Hestebedgaard 5.499 kr. til et bord/bænkesæt til gårdhaven

Hestebedgaard har brug for penge til et nyt bord/bænkesæt, da de gamle bænke og borde har udtjent deres dage.

Orø Bogcafé 5.000 kr. til fortsat at kunne indkøbe materialer

Bogcaféen har siden august 2023 arbejdet med at etablere et lille børnebibliotek i Orø Forsamlingshus, da der i dag hverken findes børnebibliotek eller skolebibliotek på Orø.

Bogcaféen har ingen økonomiske midler til at indkøbe flere/nye bøger, spil, tusser, papir m.m., som børnene kan have glæde af. De er fuldstændig afhængige af donationer.

Turisthuset 5.000 kr. til hjælp til etablering af overdækning på cykelparkering på Orø Havn

Tagkonstruktionen er underlagt særlige krav, som betyder, at der ikke kan lægges almindeligt fladt tag. Turisthuset er nødt til at følge stilen i det eksisterende byggeri. Det betyder, at de ikke selv ved hjælp af frivillige kan udføre arbejdet. Turisthuset er nødt til at engagere professionel hjælp.

Orøkontoret fik 5.000 kr. Foto: Marianne Klug-Andersen

Trampestisgruppen 4.000 kr. til udendørs kort over stierne på Orø

På Orø er der stier, som går gennem fine naturområder, og hvor det kan være godt at blive guidet både via skilte og kort i terrænet. Der har tidligere været opsat kort i terrænet, men disse er forældede og så ødelagte af vind og vejr, at de ikke længere er brugbare.

Trampestisgruppen vil derfor nedtage de gamle kort og erstatte dem med nye opdaterede kort. Samtidig vil den opsætte lidt flere kort relevante steder.

Fremadrettede muligheder for at få støtte

Det er dejligt, at der er så mange frivillige kræfter på Orø til at holde gang i store og små projekter, og der vil forsat være brug for økonomisk støtte til projekter på øen.

Der findes en del forskellige muligheder for at søge støtte eller tilskud hos f.eks. Holbæk Kommune, Friluftsrådet, LAG-midler, Velux fonden og andre offentlige puljer og private fonde.

Lokalforum har tilbudt at tage initiativ til et møde, hvor disse mange muligheder præsenteres og drøftes. I den forbindelse er der blandt andet mulighed for at trække på viden fra Holbæk Kommunes fundraising-team. Læs mere om teamets arbejde på: https://frivilligcenter.holbaek.dk/foreninger-og-organisationer/fundraising/

Aktuelt kan lokale foreninger søge Spar Nord Fonden om op til 10.000 kr. til igangsættelse af projekt, nyt udstyr eller udvikling af fællesskab. Der er ansøgningsfrist d. 12. maj. Læs mere på: https://www.sparnordfonden.dk/jubilaeumspulje