Orøposten

Vores nye netavis?

leder
frivillige
Forfatter

Kåre Hendriksen

Udgivet

12. februar 2024

Der sker mange spændende, sjove og hyggelige ting på Orø – og der opstår ind i mellem problemer og udfordringer som følge af stormflod, Region Sjællands beslutning om læge og tilsvarende.

Solnedgang over Tuse Næs. Foto: Kåre Hendriksen.

På Orø har vi flere gode kommunikationskanaler såsom foreningshjemmesider, facebookgrupper som For os der bor på Orø, caféers og andre virksomheders hjemmesider, samtalen med venner og naboer og ikke mindst den almindelige rygtebørs.

Trods det er der flere, der ønsker en fælles og uafhængig nyhedsavis med redigerede artikler og rapportager om stort og småt. Lidt som den savnede Orø Nyt.

På Lokalforums visionsdag i foråret blev der derfor nedsat en lille, midlertidig arbejdsgruppe, der skulle se på mulighederne for at løbe en net-baseret avis i gang. Gruppen afholdt et offentligt møde i november, hvor de få deltagere tilbød at skrive en artikel til et første nummer, og siden er det lykkedes at få et par mere til at sende et bidrag.

Du sidder nu med den første udgave af Orøposten.

Af praktiske grunde vil Orøposten udkomme som en hjemmeside.

Fremover må indholdet gerne blive større og bredere med kortere og lidt længere artikler om f.eks.:

Ja, listen kan blive meget længere.

Hovedprincippet er, at artikler og rapportager i Orøposten skal være saglige og redigerede.

Hvis Orøposten er noget, vi skal have glæde af fremover, skal vi have flere med i arbejdsgruppen. Vi skal have en redaktion, der læser og godkender artikler, prioriterer indhold, vælger fotos mv. Lige nu er redaktionen undertegnede – og det er ikke nok.

Vi har brug for nogen, der skriver artikler og reportager. Det kan være en enkelt gang eller fast til hvert nummer. Og der er brug for hjælp til korrekturlæsning, fotografering mv.

I første omgang er det håbet at udkomme fire gange om året, og I må meget gerne sende indlæg til det kommende nummer. Deadline er mandag den 15. april.

Send en mail til , hvis du har lyst til at bidrage i større eller mindre omfang. Måske har du et bidrag til næste nummer?

Til slut en lille opfordring: Hvis du kender nogen, der ikke har mulighed for at læse Orøposten på nettet, så print den udskriftsvenlige udgave og giv den til vedkommende.

Siden deadline på det første nummer af Orøposten har Brugsen tilbudt at trykke nogle eksemplarer, som kan købes i Brugsen for produktionsprisen. På den måde får alle mulighed for at læse Orøposten, uanset om man er på internettet eller ikke.

I håb om, at vi sammen kan få gang i og glæde af Orøposten

Kåre Hendriksen