Orøposten

Forårsnummer

Udgivet

29. april 2024

På OrøDagen er flagene hejst, og folk cykler glade rundt. Foto: Sune Abelgren Olsen.

Du sidder nu med det andet nummer af den internetbaserede avis Orøposten, hvor artiklerne igen er skrevet af forskellige Orøfolk.

Det er muligt at bestille et trykt eksemplar af Orø Posten i Brugsen for 20 kr.


Ingen resultater

Orøposten har endnu ikke nogen fast redaktionsgruppe.

Hvis Orøposten skal udkomme fremover, er den afhængig af artikel fra jer læsere, ligesom der er behov for nogen til at tage fotos, redigere mv.

Forfatterne til de enkelte artikler fremgår af artiklen.

Ophavsret for tekster og billeder tilhører den enkelte forfatter. Materialet må genbruges ifølge Creative Commons-licensen Kreditering-DelPåSammeVilkår 4.0 International.

Orøposten nr. 2
Redaktør: Kåre Hendriksen
Korrektur: Birgit Friis Petersen

Bidrag til næste nummer sendes til .

Se også bidragsydere og rettigheder for layout og tekniske ressourcer.